KLUBBEN / OM KLUBBEN
Map Data
Map data ©2016 Google
Map DataMap data ©2016 Google
Map data ©2016 Google
Map
Satellite

om klubben

Rolvsøy Rotaryklubb ble stiftet 12.oktober 1984.
Charterklubb er Rolvsøy Rotaryklubb.
Klubben har pr. 1. juni 2015  27 medlemmer      

Historikk

Rolvsøy Rotary blir til.

Stiftelsesdagen for Rolvsøy Rotary var 12.oktober 1984. Selve charterfesten ble holdt først 25.januar 1985. På et møte i 1984 der Jon Kristiansen og Louis Johansen deltok, kom samtalen inn på Rotary. Jon Kristiansen var medlem av Tune Rotaryklubb, og han oppfordret Louis til å ta initiativet for å få dannet en rotaryklubb på Rolvsøy.

Følgende ble med i en arbeidsgruppe: Louis Johansen, Paul Hansen, Arnt Pettersen og Vidar Saxegård. I løpet av mars og april samme år kontaktet gruppen en rekke personer som kunne være aktuelle i en klubb på Rolvsøy.

Den 12.september 1984 ble det sendt søknad om medlemskap i Rotary International. Antall medlemmer var da 21, og innen charterdatoen var medlemskapet økt til 24.  Søknaden om medlemskap i Rotary International ble godkjent fra og med 12.oktober 1984.

Charterarrangementet 25.januar 1985 ble delt i to avdelinger. Første del foregikk i Rolvsøy rådhus der alle medlemmer fikk tildelt sitt rotarymerke. Charterpresident Louis Johansen ble overrakt rotarymedaljen og Charteret av guvenør Bjørn Dahl.

Etter seremonien i Rolvsøy rådhus ble det avholdt charterfest i Tune og Rolvsøy Sparebanks lokaler på Greåker.

Rolvsøy Rotaryklubbs hederspris.

I september 1989 vedtok styret å etablere en pris for samfunnsnyttig arbeid i Rolvsøy. Styrets intensjon var å foreta den første tildelingen allerede ved årskiftet 1989. Samfunnstjenesten utarbeidet statuettene for prisen. Målgruppen for hedersprisen er den person eller forening som har utført særdeles samfunnsnyttig arbeid i Rolvsøy. Den første som fikk hedersprisen i klubben var Johannes Cold-Hansen. Han fikk overlevert prisen av president Thor Arnesen 30.desember 1989. Siden er prisen blitt delt ut hvert år.

Julemøtet

Allerede fra det andre året i klubbens historie har julemøtet stått i en særstilling. Det ble etablert tradisjoner som lever den dag i dag. Andakt av Per Hovland og sang av brødrene Grandahl er fortsatt aktuelle. Utdelingen av Rolvsøy Rotaryklubbs Hederspris inngår som en fast tradisjon på julemøtet. I denne forbindelse blir tidligere prisvinnere invitert.

Hjørgunn gård.

Siden år 2000 har Rolvsøy Rotaryklubb gjort dugnadsarbeid på Hjørgunn gård i samarbeid med Sanitetsforeningens ønsker. Eksempel på arbeid vi har støttet med disse årene: Flyttet stabbur, opparbeidet uteareal med plen og skigard, laget ny innhegning, satt opp skilt, malt både hus og stall, planert og steinsatt for å bedre tilgjengeligheten for bevegelseshemmede, ordnet med tv/antenner/ teknologi. Klubben har også skaffet midler til heisinnretninger til bruk i terapiridning. I 2009 ble det også lagt nytt takdekke på stabburet og satt opp skigard. I 2012 er gavlveggen på stallen blitt malt.

Dugnadsarbeidet gir oss dobbel glede. Først ved å se at barn og unge stortrives sammen med hjelpere. Dernest ved at arbeidet styrker samhold og kameratskap i klubben.

Tuneskipet.

Tuneskipet ble gravd fram ved Haugen gård på Rolvsøy i 1867, og i 1947 ble det reist en bautastein på stedet. Etter initiativ fra Rolvsøy Rotaryklubb, og i samarbeid med fylkeskonservatoren, kommunen og grunneieren, ble det satt opp en informasjonstavle og laget en markering av skipsformen. Siden har klubben hvert år gjort dugnadsarbeid på funnstedet.

Rolvsøy Rotary 25-årsjubileum.

Klubben fylte 25 år 12. oktober 2009. En egen jubileumskomitè ble nedsatt og markeringen fant sted i Lisleby Samfunnshus. I jubileumsåret ble det tatt opp hele 9 nye medlemmer og for første gang to kvinner, Line Werner og Birgit Holmen.

(kilde :Jubileumsskriftet ”Rolvsøy Rotary  25 år”)                             

Sosiale medier

Meeting info

Venue: Lionshuset
Address: Hasselveien 2
Postal Code: 1662
City: Rolvsøy
Country: NO
Day: Mandag
Time: 19:30:00
Language: no

Read morerotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...